Wojowniczka walcząca z herezjami

Wojowniczka walcząca z herezjami

św. Pulcheria Cesarzowa

W historii świata są takie kobiety, które nie tyko rządziły własnym domem, ale kierowały całym państwem i robiły to doskonale. To gronach takich kobiet należy patronka dnia dzisiejszego, św. Pulcheria, cesarzowa.

Pulcheria urodziła się na dworze cesarskim w Konstantynopolu 19 stycznia 399 jako córka cesarza Arkadiusza. Miała trzy siostry i młodszego brata Teodozego, który w miejsce ojca 14 lipca 414 zostaje cesarzem. Pulcheria zdobyła wszechstronne wykształcenie, dlatego brat nadał jej zaszczytny tytuł cesarzowej (Augusty) i zaprosił do współrządzenia krajem. Cesarzowa wywierała na młodszego brata dobroczynny wpływ.

Za jej panowania potępiono wiele herezji, sama troszczyła się o kościoły i klasztory. Wolny czas spędzała na lekturze Pisma świętego, modlitwie i posłudze miłosierdzia wobec ubogich.  Złożyła nawet dozgonny ślub czystości. Dzięki jej staraniom polepszyły się stosunki między Rzymem a Konstantynopolem.

Czas próby dla św. Pulcherii przyszedł wraz z objęciem przez Nestoriusza urzędu patriarchy. Na skutek jego intrygi aresztowano Pulcherię i trzymano pod kluczem w pałacu. Nastoriusz zakazał jej przychodzenia na niedzielną Eucharystię. Ta mężna niewiasta nie załamała się, lecz dzielnie znosiła te upokorzenia. Wiodła odtąd życie na pół klasztorne. Nawet z zamknięcia był słyszany jej głos gdy protestowała przeciwko pobiciu prawowiernych duchownych na synodzie w Efezie. W tej sprawia napisała list do św. Leona Wielkiego prosząc go o zwołanie soboru powszechnego.

Kiedy 28 lipca 450 r. umiera jej brat cesarz Teodozy II, Pulcheria wraca na dwór cesarski obejmując władzę po bracie. W roku 451 zwołuje sobór powszechny do Chalcedonu, który ostatecznie potępił błędy w nauczaniu Nestriusza. Po zakończeniu obrad soborowych sam papież wysłał do cesarzowej list z podziękowanie.

W roku 453, tj. 59 roku życia, a w 39 panowania odeszła św. Pulcheria po wieczną nagrodę do Nieba. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele Dwunastu Apostołów w stolicy Bizancjum. Jest czczona zarówno przez Kościół Wschodni jak i Zachodni pod datą 10 września.

Modlitwa

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Pulcherii, spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kolekta z mszy wspólnych o świętych kobietach

Zobacz na YouTube.

Przeczytaj poprzedni odcinek.

Comments are closed.