Modlitwa
za Pallotyńskie Dzieło Nowej Ewangelizacji
i Pallotyńską Grupę Medialną

Boże nasz Ojcze, Ty posłałeś na świat Twoje odwieczne Słowo, Jezusa Chrystusa, aby objawił nam Dobrą Nowiną o zbawieniu. On wybrał Apostołów, aby kontynuowali Jego misję, głosząc, aż po krańce świata, prawdę o Twojej miłości względem każdego człowieka. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś Kościół, swoją przeczystą Oblubienicę: „Talita kum – Oblubienico, mówię ci wstań!” i przyodziałeś Ją mocą Ducha Świętego, aby spośród wszystkich ludów i narodów, języków i kultur, rodziła Ona przez słowo i wiarę, poprzez liturgię i świadectwo życia Twoje przybrane dzieci.

Tym samym Duchem natchnąłeś św. Wincentego Pallottiego i bł. Elżbietę Sannę, aby poprzez Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego budowali Twoje Królestwo pośród świata. Udziel i w obecnym czasie mocy Ducha Świętego wszystkim zaangażowanym w dzieło nowej ewangelizacji. Niech prawda, którą zwiastował nam Jezus Chrystus, kieruje naszym życiem. Niech serca nasze rozpala żarliwa miłość Ducha, która pozwala przekraczać siebie w dawaniu siebie braciom. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na naszą ewangelizacyjną posługę i na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w to dzieło oraz na tych, do których nas – w mocy Ducha – posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Do Dziewicy Maryi

Najświętsza Dziewico i Matko nasza, która w duchu posłuszeństwa przyjęłaś Słowo Boga i uczyniłaś dla Niego mieszkanie w Twoim Niepokalanym Sercu, wejrzyj teraz swym łaskawym spojrzeniem na Pallotyńskie Dzieło Nowej Ewangelizacji: Telewizję Misericordia i Radio Pallotti.FM oraz na wszystkich, którzy to dzieło tworzą; ucz nas otwierać swoje serca na Bożą wolę, prowadź nas drogą zaufania i zawierzenia Bogu, a przede wszystkim wspieraj nas, nasza Najlepsza Matko, Twoim możnym orędownictwem u Boga.

 

Do Świętego Józefa

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Stróżu Kościoła Świętego, w Twe Ojcowskie ramiona oddajemy Pallotyńską Grupę Medialną: Radio i Telewizję wraz z społecznością, która je tworzy. Mężu Sprawiedliwy, który z taką czułością troszczyłeś się o swoją Niepokalaną Oblubienicę, Maryję i poczętego z Ducha Świętego Syna Bożego, otaczaj teraz swoim płaszczem, szczodrym w łaski, to Pallotyńskie dzieło nowej ewangelizacji. Wiesz dobrze jak bardzo potrzebujemy Twojej Ojcowskiej obecności, zgromadź wokół tego dzieła liczne grono współpracowników i dobroczyńców, niech Twoje dobre serce da nam poczucie bezpieczeństwa i wyjedna nam łaską rozwoju ku nieskończonej chwale Boga.

 

Do Świętych Aniołów

Święci Aniołowie i Archaniołowie, których Bóg uczynił zwiastunami swojej woli, chrońcie nas przed zakusami i zawiścią diabła, uczcie nas wstępować w wasze ślady, aby i nasze stopy stawały się stopami zwiastunów radosnej Nowiny. Bądźcie przy nas zawsze i czuwajcie nad nami.

 

Do Świętego Wincentego Pallottiego

Nasz Patriarcho, św. Wincenty Pallotti, którego Bóg ustanowił Apostołem Rzymu, Ty nie oszczędzałeś sił w posłudze duszpasterskiej, a umiejętnie odczytując znaki czasu, za natchnieniem Bożym, powołałeś do życia Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, aby jednoczyć wysiłki w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. My, Twoje duchowe dzieci, na początku XXI wieku, stajemy, aby ponownie odczytywać znaki czasu w Twoim duchu. Niech Twoje wstawiennictwo dopomaga naszej owocnej pracy i nieustannemu rozwojowi, aby Chrystusowa Ewangelia była głoszona na wszelkie sposoby, docierała do wszelkiego stworzenia i napełniła wszystkie serca radością zbawienia.

 

Do Błogosławionej Elżbiety Sanny

Błogosławiona Matko i Siostro nasza, Elżbieto Sanno, któraś nie zważała na swoje ograniczenia, lecz poprzez ubogie środki stałaś się ewangelizatorką Rzymu, Ty, któraś wszystko poświęciła, aby wspierać głosicieli Dobrej Nowiny, spojrzyj teraz na nas i wstawiaj się u Boga za nami: niech nasi dobroczyńcy i współpracownicy cieszą się Twoją opieką, a ich poświęcenie i trud niech nie pozostaną bez nagrody w Niebie.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!

Amen.

 

Autor tekstu: ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC

Nihil obstat, Ząbki, 6 kwietnia 2018 r.
Stanisław Chabiński SAC, Cenzor

Imprimi potest

L.dz. IChK34/1/2018
Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.
ks. dr Zenon Hanas SAC, prowincjał