Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 183

Regon: 146568954, NIP: 1182090681

Konto bankowe: PL 61 2030 0045 1110 0000 0261 5000

  • Propagujemy i wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne w działalności ewangelizacyjnej;
  • Pragniemy szerzyć kult Miłosierdzia Bożego poprzez różne formy działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej zgodnej z nauczaniem Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego;
  • Zależy nam na inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej;
  • Rozwijamy współpracę z samorządem lokalnym i instytucjami prowadzącymi działalność społeczno- charytatywną;
  • Inicjujemy działania w zakresie promocji turystycznej i regionalnej;
  • Promujemy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Gdzie nas szukać? Kontakt do nas.

Byłeś już na naszym Patronite?