Kategoria Gość Miłosierdzia

Post Daniela

Czym jest posta Daniela i czy rzeczywiście jest skuteczny? O rekolekcjach z postem Daniela u Księży Pallotynów w Konstancinie oraz o nowej książce ks. Przemysław Krakowczyk SAC rozmawia z ks. Janem Jędraszkiem SAC, zaangażowanym w te nietypowe rekolekcje od samego ich początku.

zobacz więcej

Rozmowa z kardynałem Filonim

Rozmowa z kardynałem Filonim,
prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów

Kościół na Wschodzie

Ks. Przemysław Krakowczyk SAC: Ksiądz Kardynał, od roku 2001, pracował w dyplomacji watykańskiej jak Nuncjusz Apostolski najpierw w Iraku i Jordanii, a następnie na Filipinach. Sytuacje tych Kościołów są skrajnie różne. Jakie doświadczenie zdobył ks. Kardynał podczas posługi zarówno na bliskim jak i na dalekim Wschodzie?

Kardynał Fernando Filoni: Kościół w Iraku, jest kościołem starożytnym, z korzeniami sięgającymi Apostołów. Tradycja szczególnie koncentruje się na Apostole Tomaszu, który według tej tradycji udał się w kierunku Wschodu i rozpoczął swoje dzieło apostolskie od Syrii, czyli dzisiejszej Mezopotamii lub Iraku. Read More
Kardynał Filoni w TV Misericordia

Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, kardynał Fernando Filoni był gościem w naszym warszawskim studiu TV Misericordia i Pallotti.FM. Przeprowadziliśmy z nim rozmowę pytając o jego doświadczenia z posługi w Iraku i Jordanii oraz na Filipinach.
Tym czasem zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Kardynała wygłoszonej w niedzielę, 22 lipca 2018, w Warszawie.

Read More