Obrońca porządku w Kościele

Obrońca porządku w Kościele

św. Sergiusz I

Pod datą 8 września w kalendarzu liturgicznym znajduje się na pierwszym miejscu wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w wielu sanktuariach obchodzi się odpust ku Jej czci, np. w Gietrzwałdzie. Święto to jest znane również pod nazwą Matki Bożej Siewnej.

Dziś jednak chcemy przybliżyć postać innego patrona wspominanego również w dniu dzisiejszym – św. Sergiusza I, papieża. Urodził się on w Palermo ok. roku 650 i z pochodzenia był Syryjczykiem. Po śmierci papieża Konona, w roku 687, wysunięto dwóch kandydatów na jego następców Paschalisa i Teodora. W gronie elektorów nastąpił podział. Nie mogąc dojść do konsensusu najpierw Teodor a następnie Paschalis przekazali swoje głosy Sergiuszowi. I tak Sergiusz stał się następcą św. Piotra.

Wybór ten był błogosławieństwem dla Kościoła na niełatwe czasy. Głównym problemem jego pontyfikatu okazał się kryzys na linii Cesarstwo Bizantyńskie a Stolica Apostolska. Cesarz Justynian II zwołał sobór do Konstantynopola na przełomie 691 i 692 r. Sobór pod naciskami cesarza podjął uchwały niezgodne z nauczaniem Chrystusa i wiekową tradycją Kościoła. Między innymi potępił celibat duchownych i w znacznym stopniu ograniczał władzę papieską. Sergiusz I odmówił zatwierdzenia uchwał tego soboru czym naraził się cesarzowi. Ten ostatni wysłał swoje wojska celem aresztowania papieża. Lud Wiecznego Miasta stanął w obronie swojego biskupa. Uchwały tzw. soboru in Trullo (czyli pod kopułą) nigdy w całości nie zostały zaakceptowane, a koncylium to uznawane jest za synod Kościoła lokalnego.

Sergiusz, po za obroną prawowierności Kościoła, zapisał się na karta historii jako reformator liturgii. Jemu zawdzięczamy wprowadzenie do kalendarza Kościoła zachodniego niektórych świąt obecnych już na wschodzie. Do nich należą święto Podwyższenia Krzyża Świętego i święto Ofiarowania Pańskiego. Wprowadzi również zwyczaj procesji w święta maryjne. Jemu również zawdzięczamy wprowadzenie do liturgii mszalnej aklamacji Baranku Boży.

Święty Sergiusz I zmarł 8 września 701 r. i pod tą datą jest wspominany w martyrologium rzymskim. Jego relikwie spoczywają w krypcie Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Sergiusza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem, ze jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kolekta mszy wspólnych o świętym papieżu

Zobacz na YouTube.

Poprzedni odcinek.

Comments are closed.