Wielki Apostoł Szwajcarii i Niemiec

Wielki Apostoł Szwajcarii i Niemiec

Św. Magnus - apostoł Szwajcarii i Niemiec

Imię patrona dnia dzisiejszego, św. Magnusa, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „wielki”. Żył on na przełomie VII i VIII wieku. Niestety nie posiadamy na jego temat zbyt wielu informacji.

Wiemy na pewno, że przebywał w Sant Gallen w Szwajcarii. Mieszkał w tutejszym klasztorze założonym w roku 720 na miejscu pustelni św. Galla. Opuszcza jednak klasztor i wraz z towarzyszami udaje się z misją ewangelizacyjną, najpierw w głąb Szwajcarii, a następnie na północ, do Bawarii i Szwabii. Gorliwie pracował nad szerzeniem wiary i obyczajów chrześcijański. Wierny świadek Chrystusa pierwszą placówkę misyjną zakłada w Konstancji w Szwajcarii. Następnie udaje się do Bawarii.

Wraz z grupą kapłanów i kleryków św. Magnus tworzy wspólnotę braterską na wzór zakonu. Prowadzi surowe, ascetyczne życie. Wiele modli się i pokutuje. Jego świątobliwe życie owocuje licznymi nawróceniami. W roku 771, za pontyfikatu Stefana IV, otrzymuje święcenia biskupie. Gorliwy apostoł Szwajcarii i Niemiec odszedł do Pana 6 września 772 roku. Na jego grobie wybudowano kościół pod jego wezwaniem. Jego sława i kult szybko się szerzył. Pod wezwaniem św. Magnusa możemy naliczyć wiele świątyń w Szwajcarii, w Tyrolu, Saksonii i Szwabii. Największym jednak kultem cieszy się w Bawarii.

Jest zaliczany do grona Czternastu Wielkich Wspomożycieli. Przyzywany szczególnie przy ukąszeniach wężów i żmij.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Magnusa, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych, spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kolekta z mszy wspólnych o świętych biskupach

Można zobaczyć również na YouTube.

Poprzedni odcinek.

Comments are closed.