Bohaterowie Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Bohaterowie Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Męczennicy Rewolucji Francuskiej

Drugi dzień września rozświetlają jasnym blaskiem męczennicy francuscy czasów wielkiej rewolucji. Lata 1789-1799 były czasem najkrwawszym w dziejach Republiki Francuskiej, która podjęła walkę nie tylko z władzą królewską, ale przede wszystkim z chrześcijaństwem, chcąc wprowadzić we Francji nowy porządek, usuwając dokładnie wszystko to, co mogło by się kojarzyć z religią nawet w najmniejszym stopniu.

Zniesiono wszystkie święta kościelne a wprowadzono w ich miejsce nowe, laickie. Tydzień wydłużono do dziesięciu dni, aby uniemożliwić katolickie świętowanie niedzieli. Księżą zakazano nosić publicznie strój duchowny, a zakonny zlikwidowano. Rewolucja chciała całkowicie podporządkować sobie Kościół. Przejęto dobra kościele, a duchownych traktowano jako urzędników państwowych wybieranych na urzędy przez lud. Zniesiono celibat i śluby zakonne.

Duchownych zmuszano do składania przysięgi na konstytucję państwową. I właśnie to stało się bezpośrednim powodem ogromnego rozlewu krwi. Świeckie prawo stawało w jawnej sprzeczności z prawem Boskim i kościelnym. Wielu duchownych i świeckich chcąc pozostać wiernymi Chrystusowi i Jego Kościołowi podejmował heroiczną decyzję nie składania przysięgi. W konsekwencji tego ulice Paryża i tysięcy innych francuskich miast i wiosek spłynęły chrześcijańską krwią. Szacuje się, że podczas rewolucji zginęło kilkanaście tysięcy katolików. W czasie tzw. „masakry wrześniowej” w dniach 2-6 września 1792 w Paryżu brutalnie zamordowano ok. 1400 katolików, w tym ok. 300 duchownych i zakonników.

W dniu 17 października 1926 r. papież Piusa XI wyniósł do chwały ołtarzy 191 męczenników rewolucji francuskiej. W dniu dzisiejszym wspominamy nie tylko tych 191 beatyfikowanych lecz wszystkie ofiary tamtych nie-ludzkich dni. Ich śmierć, choć jest trudnym i bolesnym wydarzeniem, dzisiaj jest dla nas powodem do dumy i podziwu. Łatwo jest być wierzącym, kiedy nikt nie żąda od nas tak wielkiego świadectwa jak ofiara własnego życia. A może właśnie trudniej…. Niech przykład patronów dnia dzisiejszego umacnia naszą odwagę w przyznawaniu się do Chrystusa i wierności Jego Ewangelii w każdej sytuacji życia, tej wielkiej jak i tej powszedniej.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom francuskim udział w męce Chrystusa, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, który nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wielki wieków. Amen.

Kolekta z mszy wspólnych o męczennikach
https://youtu.be/0GlFG5fY7yQ

Zobacz również na YouTube.

Poprzedni odcinek – 1 września.

Comments are closed.