Bronisława, ta która broni naszej sławy

Bronisława, ta która broni naszej sławy

Bł. Bronisława Odrowąż

Ziemia polska wydała wielu świętych. Pośród nich, jako drogocenny klejnot jaśnieje patronka dnia dzisiejszego, bł. Bronisława. Przyszła ona na świat w Kamieniu na Śląsku w rodzinie Odrowążów w roku 1204. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a wujem biskup krakowski Iwo. Wychowywała się w klimacie pobożności. Chociaż pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, podobnie jak jej kuzyni, postanowiła pogardzić dobrami tego świata i już w wieku 15 lat wstąpiła do zakonu. Od tej pory jej życie związane był z krakowskim klasztorem norbertanek. W nim także przez wiele lat pełniła posługę przełożonej klasztoru.

Życie jej nie było łatwe. Klasztor, który jej podlegał, doświadczał za jej życie wielu najazdów, a siostry musiały szukać schronienia poza jego murami. Także po śmierci doczesne szczątki Bronisławy nie zaznały spokoju przenoszone wielokrotnie z miejsca na miejsce. Tak miała wypełnić się jedna z wizji patronki dnia dzisiejszego, w której Jezus powiedział do niej: „Bronisławo, krzyż mój jest twoim, lecz i chwała moja twoją będzie”.

Bronisława prowadziła bardzo skromne, pokorne życie, wiele pokutując i umartwiając się, a przy tym Bóg nie szczędził jej doznań mistycznych. To właśnie ona 15 sierpnia 1257 r, w godzinie śmierci swojego kuzyna, św. Jacka, miała wizję Maryi prowadzącej św. Jacka do Nieba. Bóg powołał Bronisławę z tego świata do wiecznej ojczyzny w dniu 29 sierpnia 1259 r. Jej kult trwa nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy. Papież Grzegorz XVI w dniu 23 sierpnia 1839 r. zatwierdził kult bł. Bronisławy. Jej relikwie spoczywają w Krakowie. Za jej przyczyną dokonało się wiele cudów, a wśród nich zachowanie krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec od zarazy cholery w roku 1707. Do jej sanktuarium pielgrzymował m.in. polski król Stanisław August Poniatowski w roku 1787.

Błogosławiona Bronisława Odrowąż doznaje kultu nie tylko w Krakowie i krakowskiej archidiecezji, ale jest także patronką diecezji opolskiej, tej ziemi z której pochodziła. Bronisława jest także wzywana zawsze wtedy. gdy potrzeba stanąć w obronie czyjeś sławy, to przecież oznacza jej słowiańskie imię.

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, Ty poleciłeś dążyć do Ciebie przez pokorne kroczenie za Twoim krzyżem, spraw łaskawie, abyśmy za wstawiennictwem błogosławionej Bronisławy, po niedolach życia doczesnego mogli uczestniczyć w Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kolekta z formularza mszalnego o bł. Bronisławie (1 września)

Zobacz również na YouTube.

Comments are closed.