Misjonarz w Chinach

Misjonarz w Chinach

Patron dnia dzisiejszego św. Jan Gabriel Perboyre przyszedł na świat 6 stycznia 1802 w niewielkiej wiosce na południu Francji. Był pierworodnym synem z ośmiorga dzieci Piotra i Marii Rigal. Tylko dwoje z rodzeństwa zawarło związki małżeńskie, pozostała szóstka wybrała życie poświęcone wyłącznej służbie Bożej. Pierwszy drogę kapłańską wybrał Alojzy, młodszy brat Jana. Bohater dnia dzisiejszego miał pozostać na gospodarstwie rodziców. Zdało się, że ze względu na fatalną sytuację finansową rodziny żadne z dzieci nie ukończy szkoły wyższej. Na szczęście z pomocą przyszedł ich stryj ks. Jakub, który wówczas pełnił funkcję rektora seminarium duchownego Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Droga do kapłaństwa

27 grudnia 1818 r. Jan Gabriel wstępuje do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, gdzie po dwóch latach, 20 grudnia 1820 r. składa pierwsze śluby zakonne. Następnie został skierowany do Paryża celem odbycia studiów filozoficzno-teologicznych. Jan Gabriel otrzymuje święcenia kapłańskie 23 września 1826 r.

W pierwszych latach kapłaństwa posługuje jako wychowawca i nauczyciel teologii dogmatycznej w seminarium. Potem również był rektorem i ekonomem domu wspólnoty, a nawet wicedyrektorem nowicjatu. Kiedy w roku 1930 jego młodszy brat Ludwik, po otrzymaniu święceń kapłańskich wyrusza na misję do Chin także w Janie Gabrielu budzi się powołanie misyjne. Ludwik umiera na okręcie w drodze do Azji. Jan chce dokończyć misję brata, dlatego prosi o zgodę na wyjazd z kraju. Musi jednak długo czekać. Dopiero w roku 1835 otrzymuje zgodę. W drogę do Chin rusza 21 marca mając pełną świadomość, że udaje się do kraju, w którym chrześcijaństwo jest prześladowane. Do Chin dociera 29 sierpnia 1835 r. i rozpoczyna kilku miesięczną naukę języka chińskiego.

Droga do męczeństwa

Pracuje wśród ubogich mieszkańców. Potajemnie sprawuje sakramenty. Zostaje jednak zadenuncjowany i aresztowany 16 września 1839 r. Wtedy właśnie rozpoczyna się jego droga krzyżowa. Przez rok jest wieziony i torturowany. Chciano w ten sposób wymusić na nim wyrzeczenie się wiary katolickiej. Zmuszano go podeptania krzyża. Wszystkie cierpienia Jan Gabriel znosił z godnym podziwu spokojem. Wolał raczej umrzeć niż wyrzec się Chrystusa. Wyrok śmierci wykonano w dniu 11 września 1840 r. zawieszając Jana Gabriela i innych chrześcijan całkowicie nagich na szubienicach w kształcie krzyża.

Papież Leon XIII w roku 1889 zaliczył Jana Gabriela w poczet błogosławionych. Kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II 2 czerwca 1996 r. Jego relikwie sprowadzono do Paryża i tam spoczywają do dziś.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Jana Gabriela, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otaczaj nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Comments are closed.