Chrześcijanie w Syrii

Chrześcijanie w Syrii

Program Pawła Krzemińskiego Rozmowy naPrawdę poświęcony sytuacji chrześcijan w Syrii. Rozmówcą drugiego programu jest dr Tomasz M. Korczyński publicysta i socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Można zobaczyć również na YouTube.

Zobacz także pierwszą cześć rozmowy.

Comments are closed.